Neskartā daba!
liaa

SIA “LIVONIA” ir noslēdzis 25.04.2016 līgumu Nr.SKV-L-2016/129 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.